دی ۲۸, ۱۳۹۴

ارزشهای سازمانی

ارزشهای سازمانی شرکت صنایع شیر ایران :   ارزش افزایی […]
دی ۲۸, ۱۳۹۴

world agriculter

دی ۲۸, ۱۳۹۴

اهداف کلان و استراتژی

اهداف کلان شرکت صنایع شیر ایران: اهداف کلان شرکت در […]
دی ۲۸, ۱۳۹۴

balance feeding